top of page
managelogo.png

Manage Laboratuvar Yönetim Sistemi

Manage ilaç sektörü kalite kontrol laboratuvarları için özel olarak üretilmiş bir kayıtlandırma ve laboratuvar yönetim sistemidir. Laboratuvar içerisinde yürütülen tüm süreçlerin birbiriyle entegre şekilde, hem verimli hem de GMP uyumlu olarak tek program üzerinden yönetilmesini sağlar. 

Öne Çıkan Özellikler

Manage Laboratuvar Yönetim Sistemi süreçlerinizle tam olarak örtüşür, analiz kayıtlandırmadan stok takibine, stabilite takibinden GMP uyumlu Excel kullanıma kadar çok geniş bir yelpazede kullanım sağlar, laboratuvar cihazlarından ve raporlardan veri toplayarak kayıtlandırır, tam kağıtsız bir çalışma ortamı için tüm gerekliliklere sahiptir.

Analiz Kayıtlandırma

Ön tanımlı ve ileri seviyede yapılandırılmış test metotlarıyla analize özel kayıtlandırma sayfası oluşturur, defter veya çalışma sayfası (worksheet) kullanımı gerekmez.

Stok Takibi

Analizlere girilen bilgilerden güncel stok takibi, sipariş zamanlaması ve verimlilik analizleri yapar, tanımlı kayıt defteri (logbook) formatıyla kullanım kayıtlarını size hazır olarak sunar.

Veri Toplama

Terazi gibi laboratuvar cihazlarından veya herhangi bir rapordan verileri toplayıp kayıtlandırabilir, analiz raporu, sertifikası veya stabilite grafiği gibi değerlendirmeleri otomatik olarak oluşturur. Diğer uygulamalarla entegrasyonu destekler.

GMP Uyumu

Tamamen Annex 11 ve 21 CFR Part 11 uyumlu çalışmaya uygundur, ilgili gereklilikleri karşılar. 

bottom of page